This is what we did, and it worked for us, but who knows what will happen to you.
INLEIDING
Kenmerkend voor de beeldende kunst die zich bezighoudt met de digitale media is dat er nog geen conventies zijn over waar en op welke wijze het werk getoond wordt. De invloed van diezelfde media op de cultuur en de maatschappij is echter al zo groot, dat we de werking van de media al niet meer herkennen in de stortvloed van informatie.
De manifestatie YMMV vertrekt vanuit het statement dat de kunst en vormgeving nieuwe bronnen van zingeving hebben aangeboord, maar dat die in het proces van trivialisering en de informatie-overvloed nog niet als zodanig zijn (h)erkend. De media zijn hedentendage overal aanwezig en bedienen zich van een overdaad aan middelen. Deze tentoonstelling wil zich niet isolerend opstellen in een museale context, maar door middel van specifieke keuzes in stedelijke lokaties en technologische media zich positioneren in het publieke domein van dit medialandschap.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door Media-GN - Centre for Emergent Media te Groningen. Het toont het werk van een groep kunstenaars en vormgevers die gedurende de periode 1997-1999 aan dit instituut verbonden zijn geweest. Hun werk richt zich niet alleen op de integratie van digitale informatie- en communicatie technologie binnen de beeldende kunst en toegepaste kunsten maar besteed ook zeer nadrukkelijk aandacht aan de socio-culturele, politiek-maatschappelijke alsmede ook de filosofische implicaties van deze opkomende media. Binnen deze groep zijn zeer verschillende artistieke en maatschappelijk attitudes vertegenwoordigd: behalve kunstenaars met een autonoom beeldende achtergrond, zijn er mensen afkomstig uit de architectonisch vormgeving, de fotografie, de grafische vormgeving als ook uit het theater. Van origine komen de mensen uit Denemarken, Nederland, Duitsland. Wat zij gemeen hebben is een kritische en analytische houding ten opzichte van de mogelijke inzet van digitale media in hun respectievelijke vakgebieden als ook een vorsende houding ten opzichte van de ontwikkelingen van meta-terreinen waarin de opdelingen in vakgebieden niet meer à priori aan de orde is. Hiernaast heeft er door onderlinge dialoog een kruisbestuiving plaatsgevonden tussen de respectievelijke vakgebieden. Voor alle werken die YMMV wil tonen geldt dat ze weliswaar vanuit een technologische attitude zijn ontwikkeld maar in de meeste gevallen een vertaling zijn in lyrische en metaforische analogieën voor het gebruik van technologie in (toegepaste) kunst.

Het is de opzet van diverse projecten om manieren te vinden een dialoog te ontwikkelen of te stimuleren. Omgekeerd willen de makers aanspreekbaar zijn op wat zij doen en beweren in deze tentoonstelling, niet in een poging een consensus te bewerkstellingen, maar om te zoeken naar verschillen in opvattingen en conventies; ‘Your mileage may vary’.

Back