Exhibition 'Het Hoogste Bod'

December 11th 1999 till Januari 16th 2000,
ARTiS 's-Hertogenbosch


In staat van verandering (State of Change).
The following text accompanies the work (in Dutch):

Bij het herhaald bekijken van een uitzicht, zoals hier uit het raam kan de indruk van onveranderlijkheid ontstaan. Dit is het gevolg van gewenning; het uitzicht is reeds meermalen waargenomen en herbergt geen verrassingen of informatie meer. Het gevolg is dat de prikkel tot waarnemen afneemt; de beelden worden vanuit het geheugen ingevuld. Er ontstaat de illusie van onveranderlijkheid of stabiliteit. De leefomgeving is echter continu in staat van verandering. Bij deze installatie wordt u als toeschouwer bewust gemaakt van de voortdurend veranderende werkelijkheid.

De live-registratie op de monitor kunt u met eigen ogen waarnemen door uit het raam te kijken. Het beeldscherm laat alleen de verschillen zien (ofwel de veranderingen) tussen het 'nu' en het direct daaraan voorafgaande moment. Zo worden naast voorspelbare verschillen, zoals verplaatsende objecten, verschillen zichtbaar die doorgaans nauwelijks als zodanig worden geïnterpreteerd; veranderende lichtintensiteit, reflecties, schaduwen en bewegingen veroorzaakt door de wind.

De verschillen worden geregistreerd op basis van 25 beelden per seconde. Dit vertegenwoordigt naar menselijke maatstaven ongeveer het maximaal aantal visuele waarnemingen.

Door op een andere manier naar de dingen te kijken krijg je andere informatie.
This work was exposed earlier in 'Galerie Niggendijker' in Groningen (July 1999) and during the exhibition 'Your mileage may vary' (October 29th - November 21st 1999)
Press about the exhibition (in Dutch)
back to main