Voor Kunst en Cultuur Noord-Holland ge-produceerde CD-rom naar aanleiding van het pilot-project "De Virtuele School". Beeldend kunstenaars Arno Coenen & René Bosma op het Coornhert Lyceum (Haarlem) en Renée Kool op het Mendel College (Bloemendaal) hebben in het kader van de Virtuele School een programma ontwikkeld om Nieuwe Media als beeldend vak te introduceren op middelbare scholen. Leerlingen van de bovengenoemde scholen hebben in het kader van het project gedurende een jaar werk geproduceerd.

Hierboven een aantal screenshots uit de CD-rom die gemaakt is om een selectie van het werk van de leerlingen bij elkaar te brengen. De CD-rom werd uitgedeeld aan de deelnemende scholieren, en tevens gebruikt tijdens de presentatie van het pilot-project in de Balie te Amsterdam in maart 1999.
terug

CD-rom produced for Kunst en Cultuur Noord-Holland for their pilot-project "The Virtual School". Artists Renee Kool and Arno Coenen with René Bosma, at the Mendel College and the Coornhert Lyceum respectively, developed a programme in the context of the project to introduce Digital Media as a new subject within art and art-history classes.
Pupils from the above mentioned schools produced work within a one year time period.

Above are screenshots from the CD-rom made to bring together a selection of the work done by the pupils. The CD-rom was distributed amongst the participating pupils , and used during the final presentation of the pilot-project in the Balie, Amsterdam march 1999.


back