CURRICULUM VITAE >31 Maart 2003
Gabrielle Marks | Oude Braak 19-2 | 1012 PS Amsterdam Tel:020-3300848 | Mob: 06-55706440 | Fax:020-3300924 remarks@xs4all.nl

OPLEIDINGEN >
Kunstgeschiedenis
Universiteit van Amsterdam
1983-1987

Avondopleiding Grafisch Ontwerpen
Gerrit Rietveld Academie Amsterdam
1992-1997

Master of Fine Arts 2e-fase
opleiding voor digitale media/
Media-GN Center for Emergent Media,
Groningen.1997-1999

WERKZAAMHEDEN >
Geef sinds februari 2003 het vak Ideeontwikkeling aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam

WORKSHOPS
>
• Roelof Kiers Masterclass Media & Architecture
> Berlage Instituut en VPRO februari en april 1997
• The Future of the Small Screen
> International Filmfestival Rotterdam februari 2000
• Stifo@Sandberg III
> Workshop waarin 6 documentaire filmakers werden gekoppeld
> aan 6 nieuw media ontwerpers. Dit ten einde de relatie tussen
> documentair film-maken en nieuwe media te onderzoeken.
> november 2002-januari 2003

STIPENDIA
>
Toekenning Startstipendium FondsBKVB maart 2000
Toekenning Startstipendium FondsBKVB januari 2002

SAMENWERKINGSVERBANDEN
>
9nerds
9nerds bestaat uit 10! beeldend kunstenaars, ontwerpers en theatermakers die elkaar op de tweede fase opleiding voor digitale media (Media-GN) te Groningen hebben ontmoet. Werk is te zien op http://www.9nerds.com

Airplant
Airplant bestaat uit Rogério Lira, Fred Inklaar, Aldje van Meer en mijzelf. http://www.airplant.net


WERK
>

2003-------------------------------------------------
|

LOPENDE EN AANKOMENDE PROJECTEN >
• Video vormgeving voor tijdens de uitreiking van de Amsterdamse
> Kunstprijzen nieuwe stijl. In opdracht van het AFK.
> Samen met Rogério Lira. Januari 2004
• Realisatie van de Dagdroom Generator voor Verpleeghuis De Weerde te Eindhoven.
> Een samenwerking van Airplant en De Geuzen begeleid door SKOR(Stichting Kunst in
> de Openbare Ruimte).Loopt tot Januari 2005
• Ontwerp en uitvoering van een website voor het internationaal symposium
> The Architecture of Hospitals in opdracht van Cor Wagenaar en het Academisch
> Ziekenhuis Groningen.Samen met Aldje van Meer.Loopt tot 2005
• Ontwerp model en bedrukking voor kaartendoos ter gelegenheid van het
> 10-jarig jubileum van muziekensemble Wendingen. April-Mei 2003

FEBRUARI-JULI 2003
• Verschillende brochures voor de Universiteit van Amsterdam
• Affiche & flyer for concert A Time Odyssey, RUMORI

2002-------------------------------------------------|

DECEMBER 2002-JANUARI 2003
DEAF03
Ontwerp van publiciteits materiaal voor DEAF03 (Dutch Electronic Art Festival) in opdracht van V2_, i.s.m. Aldje van Meer.

NOVEMBER 2002-JANUARI 2003
songbase.org

Workshop (zie boven) Stimulerings Fonds van de Omroep en Sandberg Instituut met als eindresultaat een demo voor een website voor traditionele zangcultuur i.s.m. Arno Kranenborg. Presentatie van de demo vond plaats tijdens het Internationale Rotterdamse Filmfestival 2003.

NOVEMBER 2002
Het Vlek Drachten
Autonome installatie uitgevoerd in opdracht van Stichting V/H de Gemeente voor hun media-project One Clover and One Bee..., in samenwerking met Eva Knutz. Was te zien op verschillende openbare locaties in Drachten van 30 november 2002 tot 13 januari 2003 http://wwww.vhdg.nl/vlek

OKTOBER 2002
Traduction Imaginaire de Bande Magnètique Videoanimatie ter begeleiding van het stuk Sonate voor Piano, Basklarinet en Tape (1981) van Luctor Ponse. Uitgevoerd tijdens het concert van muziekensemble Wendingen op 16 oktober 2002. http://www.9nerds.com/gabrielle/ponse_frames.html (aantal fragmenten van animatie zijn hier te zien)

SEPTEMBER 2002

Dagdroom Generator
Ontwikkeling van een schetsvoorstel voor Verpleeghuis De Weerde te Eindhoven. Een samenwerking van Airplant en De Geuzen in opdracht van SKOR(Stichting Kunst en Openbare Ruimte). Het voorstel maakt deel uit van een prijsvraag voor 6 verschillende kunstprojecten. Presentatie november 2002.

FEBRUARI-SEPTEMBER 2002
• Ontwerp affiche en uitnodiging voor de tentoonstelling Buurten in
> Verzorghuis Tabitha
• Affiche & flyer for DEAF03. Opdrachtgever V2_
• Ontwerp model en bedrukking CD-verpakking voor dubble-CD met het werk van
> Luctor Ponse, uitgevoerd door Wendingen en Het Doelen Kwartet.

JANUARI-FEBRUARI 2002
juke[box]house
Interaktieve installatie in opdracht van SKOR (Stichting Kunst in de Openbare Ruimte) voor De Inkijk. In samenwerking met Eva Knutz (9nerds)

2001-------------------------------------------------|

MEI-DECEMBER 2001
• Verschillende brochures voor de Universiteit van Amsterdam
• Affiche & flyer for concert Solitary Waves, RUMORI
• Logo en briefpapier voor Nederlandse Beroepsvereniging van
> Film-en Televisiemakers
• Ontwerp publicatie van winnaars architectuur prijsvraag Het Nieuwe Landhuis in
> het Stadshuis van Almere. I.s.m. Rogério Lira (Airplant)
• Ontwerp tentoonstelling van resultaten architectuur prijsvraag Het Nieuwe Landhuis
> in het Stadshuis van Almere.
> I.s.m. Fred Inklaar en Rogério Lira (Airplant)
• Interface-ontwerp voor CD-rom 'Europan 6: Hybridisatie van de stad'
> behorend bij de publicatie over deze architectuurprijsvraag.
> I.s.m. Fred Inklaar (Airplant)
www.artificialnaturalnetworks.nl
> Website die gelijktijdig liep met het kunstproject KUNSTmatige NATUURLIJKE
> NETWERKEN, georganiseerd door De Verbeelding en SKOR, te Zeewolde.
> De site vormt nu een naslagwerk voor het project.
> I.s.m. Marten Terpstra en Aldje van Meer (9nerds)
> http://www.artificialnaturalnetworks.nl

FEBRUARI-APRIL 2001
KaKaFooN'z
.
Een reeks interactieve klankspelen en gadgets voor kinderen van 7 tot 13 jaar. In opdracht van muziekcentrum De Ijsbreker voor de website van De Klankspeeltuin. I.s.m. Eva Knutz and Aldje van Meer (9nerds). Werd april 2001 gelanceerd. http://www.xs4all.nl/~aldje/kakafoonz/jump.html

JANUARI-MAART 2001
www.cascoprojects.org
Website voor kunstinstelling CASCO te Utrecht.
I.s.m. Stefan Kunzmann en Marten Terpstra.(9nerds) http://www.cascoprojects.org

FEBRUARI 2001 www.hetnieuwelandhuis.nl
Website voor architectuurprijsvraag in Almere. I.s.m. Fred Inklaar en Rogério Lira

2000-------------------------------------------------
|

SEPTEMBER-NOVEMBER 2000
paraSite
, i.s.m. Stefan Kunzmann.Online-kunstproject in opdracht van CELL-Initiator of Incidents, voor Protocollision, 1 november tot 31 december,2000

JULI-AUGUSTUS 2000
Berlin Container
een online-travelog van 10 kunstenaars tijdens een verblijf tijdens de maand augustus, 2000 te Berlijn voor Stichting By The Way. I.s.m. Aldje van Meer (9nerds) http://www.xs4all.nl/~remarks/container/

JUNI 2000
www.viewpointdocs.com
website en huisstijl voor Viewpoint Productions, filmproductie bedrijf voor documentaires i.s.m. Rogério Lira.

MEI 2000 Overspoken & Underheard een zelf-geïnitieerd online afluister project in New York gedurende een reis van 25 dagen. Werd gepresenteerd op www.9nerds.com/shopwindow/overspoken_underheard

MAART-APRIL 2000
www.tassenmuseum.nl
website voor Tassenmuseum Hendrikje te Amstelveen.

FEBRUARI 2000
SherwoodDrive
. Pilot voor een interactieve soap voor web en radio ontwikkeld naar aanleiding van de masterclass The Future of the Small Screen tijdens het InternationalFilm Festival Rotterdam, 2000. I.s.m Eva Knutz (9nerds). www.9nerds.com/gabrielle/sherwood_drive/

1999-------------------------------------------------|

APRIL 1999
Interface-ontwerp van CD-rom‘De Virtuele School>’ in opdracht van De Virtuele School project, Kunst en Cultuur Noord-Holland, april 1999 http://www.9nerds.com/gabrielle/DVS.html

JANUARI 1999 It sil heve!:Concept-formulering en ontwerp voor een educatieve rondreizende tentoonstelling voor scholieren in Friesland in opdracht van Stichting Keunstwurk,(Een samenwerking met Renée Kool en Stefan Kunzmann)januari 1999

1998-------------------------------------------------
|

MEI 1998
Interface-ontwerp van CD-rom 'Stappen door Groningen>'in opdracht van de provincie Groningen, mei 1998

FEBRUARI 1998 Catalogus (I.s.m Clara Delfsma)en websiteontwerp voor de tentoonstelling ‘Formule2’,NewMetropolis,februari 1998 http://www.9nerds.com/gabrielle/F2.html


LEZINGEN & PRESENTATIES
>

• Presentatie projecten Sherwood Drive en Overspoken Underheard
> i.h.k.v. de Radiodagen van het Grenzeloos Geluid,
> De Rode Hoed, Amsterdam, december 2002

• Presentatie Typorality afstudeerproject bij thema avond
> over de menselijke stem, samen met stemkunstenaar Jaap Blonk.
> Café Sonoré, Het Veem, Amsterdam. maart 2000

• Your Mileage May Vary. Deelname aan de tentoonstelling
> Your Mileage May Vary te Groningen,
> 0kt/Nov.1999 http://www.9nerds.com/gabrielle/YMMV.html

• Presentatie‘It sil heve!
> de Appel te Amsterdam, februari 1999

• Lezing over typografie en nieuwe media i.s.m. Gerard Unger
> voor Boekwurk te Leeuwarden, januari 1999

• Deelname tentoonstelling van omslag ontwerpen voor‘de Journalist’,
> december 1998

• Presentatie Typorality01 tijdens de Interaction-Design Bazaar
> bij Doors of Perception, november 1998


AFSTUDEERPROJECT Media-GN
1999 >

Typorality02
.
Onderzoek naar taal,spraak en typografie toepassingen binnen het door de komst van digitale media met vele nieuwe mogelijkheden uitgebreide kader. http://www.9nerds.com/gabrielle/typorality.htmlAFSTUDEERPROJECTEN Gerrit Rietveld Academie
1997 >
• Gids voor studenten van de Rietveld Academie jaargang 97/98 (I.s.m Andreas Schöfl)
• Interactief programma met als onderwerp WAANZIN waarin met beeld, animatie en
> geluid getracht wordt de gebruiker in te wijden in een aantal verschijningsvormen
> van gekte.Typografische animaties gemaakt uitgaande van het verband tussen waanzin
> en taal waarbij middels bewegende typografie verschijnselen van taalgebruik bij
> psychotici worden verbeeld.