"Kools' Collections, absurdistische beeld-leesmachine" wordt simultaan ontwikkeld als digitaal onderwijs-instrument en als autonoom digitaal kunstwerk.

"Kools' Collections, absurdistic image-reading machine" is being simultaneously developed as digital educational tool and autonomous digital artwork.

De onderwijsversie van "Kools' Collections (...)" wordt ontwikkeld voor het Mendel college in Haarlem als kunstenaars-bijdrage aan de 'Virtuele School' en zal deel gaan uitmaken van de website van het college.
>Deze versie is nog niet actief.

De tweede versie van "Kools' Collections (...)" wordt ontwikkeld als autonoom digitaal kunstwerk voor bibliotheken en andere publieke ruimtes zoals lobbies van bedrijven en instellingen, stations en vliegvelden.
The educational version of "Kools' Collections (...)" is being developed for the Mendelcollege in Haarlem as 'artist's contribution' to the Virtual School and will become a part of the the college's website.
> This version has not yet been activated

The second version of "Kools' Collections (...)" is being developed as autonomous digital artwork for libraries and other public spaces such as the lobbies of busineses and other organizations, railway stations and airports.
hybride, virtuele school, kunstenaarsbijdrage, verzameling van beelden, onderwijsversie, autonoom digitaal kunstwerk, Collections, re-collections, ontwikkeld, beta hybrid, virtual school, artist's contribution, collection of images, eductional version, autonomous digital artwork, Collections, re-collections, developed, beta
9nerds.com - e-mail - absurdistic image-readingmachine - cv - back