autonoom digitaal kunstwerk
autonomous digital artwork
In de autonome versie van "Kools' Collections (...)" kan niet worden ingegrepen. De beeld-lezer begeeft zich in een doolhof van beelden, beeldcategoriëen en relaties daartussen die door Renée Kool zijn vastgelegd. De autonome versie is dus wel actief maar niet interactief in de letterlijke zin van het woord. De gebruiker bepaalt door pijlen rond de beelden aan te klikken het traject dat hij/zij aflegt binnen de verzameling. De categoriëen waar beelden deel vanuit maken staan binnen deze versie vast maar doordat de meeste beelden deel uitmaken van, vaak, meer dan 1 categorie, zijn er onafzienbaar veel trajecten mogelijk.
The autonomous version of "Kools' Collections (...)" can not be worked on or extended. The viewers find themselves in a maze of images, image categories and relationships predetermined by Renée Kool. That is to say although one has to actively participate the autonomous version is not literally interactive. The viewers choose a route through the collection by clicking on arrows visible on the screen. In this version the categories to which the images belong are fixed but because most images belong to more than one category, a multitude of routes are possible.
hybride, virtuele school, kunstenaarsbijdrage, verzameling van beelden, onderwijsversie, autonoom digitaal kunstwerk, Collections, re-collections, ontwikkeld, beta hybrid, virtual school, artist's contribution, collection of images, eductional version, autonomous digital artwork, Collections, re-collections, developed, beta
9nerds.com - e-mail - absurdistic image-readingmachine - cv - back