onderwijsversie
educational version
In de onderwijsversie van "Kools' Collections (...)" worden leerlingen in de gelegenheid gesteld in het systeem in te grijpen.

De database met "Kools' Collections (...)" wordt aan de website van de school gekoppeld. Leerlingen met een speciale toegangscode kunnen in deze versie van het werk hun eigen beelden, en eigen invalshoeken daarop, invoeren. Zo kunnen zij op hun beurt individueel of gezamelijk eigen beeld-leesmachines aan "Kools' Collections (...)" vasthaken. Voor leerlingen met toegangscodes is het ook mogelijk op de beelden, categoriëen en commentaren van Renée Kool te reageren - met teksten, door nieuwe beeldcategoriëen toe te voegen, met andere beelden of door nieuwe verbanden tussen Kool's beelden aan te brengen.
In the educational version of "Kools' Collections (...)" students are given the opportunity to actually step in and manipulate the system.

The database with "Kools' Collections (...)" is being hooked up to the school's website. In this version students with a special clearance code can add their own material and their own reading of these images. In their turn they can individually or as a group hook up their own image-reading machines to "Kools' Collections (...)". Students with a clearance code can also react upon the images, categories and comments of Renée Kool by adding texts, new images and image-categories or simply by making new connections between Kools' original images.
hybride, virtuele school, kunstenaarsbijdrage, verzameling van beelden, onderwijsversie, autonoom digitaal kunstwerk, Collections, re-collections, ontwikkeld, beta hybrid, virtual school, artist's contribution, collection of images, eductional version, autonomous digital artwork, Collections, re-collections, developed, beta
9nerds.com - e-mail - absurdistic image-readingmachine - cv - back