beta
beta
De aanduiding beta wordt gebruikt om aan te geven dat het werk een prototype betreft waarmee getest wordt.
Een eerdere (beta 1) versie, heeft afgelopen zomer gestaan in de openbare bibliotheek van Aarhus (Denemarken), in het kader van de expositie Module 2/PUBLIC.ID.2000.
The designation beta is used to indicate a prototype which is being tested.
An earlier beta 1 version was displayed in summer 1999 at the Public Library of Aarhus, Denmark, during the exhibition Module 2/PUBLIC I.D. 2000.
hybride, virtuele school, kunstenaarsbijdrage, verzameling van beelden, onderwijsversie, autonoom digitaal kunstwerk, Collections, re-collections, ontwikkeld, beta hybrid, virtual school, artist's contribution, collection of images, eductional version, autonomous digital artwork, Collections, re-collections, developed, beta
9nerds.com - e-mail - absurdistic image-readingmachine - cv - back