Virtuele School
Virtual School
Op uitnodiging van Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland hebben een groep HAVO en VWO leerlingen met tekenen/kunstgeschiedenis in hun pakket deelgenomen aan het pilotproject ‘De Virtuele School’.

Tussen lente 1998 en lente 1999 hebben beeldend kunstenaars Arno Coenen & René Bosma op het Coornhert Lyceum (Haarlem) en Renée Kool (later bijgestaan door Aldje van Meer) op het Mendelcollege (Haarlem), in het kader van De Virtuele School een programma ontwikkeld om Nieuwe Media als beeldend vak te introduceren. In het door Kool ontwikkelde curriculum leren de leerlingen de dagelijks op ons afkomende beeldenstromen niet alleen lezen, analyseren en ontrafelen, maar leren zij ook om zelf beelden te manipuleren. Door middel van relatief simpele foto-, video- en computerbewerkingen ervaren de leerlingen hoe de beelden om ons heen tot stand komen en hoe zijzelf ook nieuwe beelden kunnen maken of naar hun hand kunnen zetten.
At the invitation of the Noord-Holland Association of Art and Culture a group of secondary school students with art and art-history in their curriculum have taken part in the 'Virtual School' project.

Between Spring 1998 and Spring 1999, artists Renée Kool and Arno Coenen with René Bosma, at the Mendelcollege (Haarlem) and the Coornhert Lyceum (dito) respectively, have developed a programme in the context of the project to introduce Digital Media as a new subject within art and art-history classes.
In the curriculum developed by Kool, students do not only learn to read, analyze and unravel the flood of images that bombard us everyday, but also learn to manipulate these images for themselves. By means of relatively simple photo- , video- and computer manipulations the students experience how these images come into existence and how they themselves can make new images or turn the original ones to their own ends.
hybride, virtuele school, kunstenaarsbijdrage, verzameling van beelden, onderwijsversie, autonoom digitaal kunstwerk, Collections, re-collections, ontwikkeld, beta hybrid, virtual school, artist's contribution, collection of images, eductional version, autonomous digital artwork, Collections, re-collections, developed, beta
9nerds.com - e-mail - absurdistic image-readingmachine - cv - back