kunstenaarsbijdrage
artist's contribution
Een integraal onderdeel van het pilotproject ‘De Virtuele School’ is de kunstenaarsbijdrage. In het kader van het project heeft Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland de deelnemende kunstenaars tevens uitgenodigd een kunstwerk te ontwikkelen voor en toegesneden op de school waar zij hebben lesgegeven.
De dynamische versie van "Kools' Collections, absurdistische beeld-leesmachine" is de kunstenaarsbijdrage van Renée Kool aan het Mendelcollege. Kool heeft expliciet een voorstel tot een geïntegreerd kunstwerk gedaan. Het is voor haar van belang dat het kunstwerk in relatie staat tot het curriculum dat in samenwerking met de pilotgroep Virtuele Scholieren is ontwikkeld.
An integral part of the 'Virtual School' pilot project is the 'artist's contribution'. The Noord-Holland Association of Art and Culture also invited the participating artists to create an artwork tailor-made for the school to which they were assigned. The dynamic version of "Kools' Collections (...)" is Kool's contribution to the Mendel College. Renée Kool has proposed this artwork because she found it important that it should be integrated with the curriculum that she developed within the Virtual School project.
hybride, virtuele school, kunstenaarsbijdrage, verzameling van beelden, onderwijsversie, autonoom digitaal kunstwerk, Collections, re-collections, ontwikkeld, beta hybrid, virtual school, artist's contribution, collection of images, eductional version, autonomous digital artwork, Collections, re-collections, developed, beta
9nerds.com - e-mail - absurdistic image-readingmachine - cv - back