Collections
Collections
Zoals de titel al aangeeft, behelst "Kools' Collections (...)" meerdere verzamelingen tegelijkertijd. Allereerst wordt de beeld-leesmachine zelf gevormd door een verzameling van beelden, categorieën en commentaren.Op een ander niveau liggen ook abstractere verzamelingen ten grondslag aan de machine. Hierbij moet gedacht worden aan de verzameling van herinneringen, van re-collections, aan de momenten waarop wij geleerd hebben wat perceptie is - die plotselinge momenten van diep inzicht en bewustwording van mogelijke andere manieren van kijken, van zien, van verstaan.
As the title suggests "Kools' Collections (...)" encompasses several collections simultaneously. Primarily the image-reading machine is created from a collection of images, categories and commentaries. On another level there are also more abstract associations underlying the 'machine'. This can be understood as a collection of memories, of re-collections, of key moments of perception: those sudden moments of deep insight and awareness when other possible ways of looking, seeing and understanding emerge.
hybride, virtuele school, kunstenaarsbijdrage, verzameling van beelden, onderwijsversie, autonoom digitaal kunstwerk, Collections, re-collections, ontwikkeld, beta hybrid, virtual school, artist's contribution, collection of images, eductional version, autonomous digital artwork, Collections, re-collections, developed, beta
9nerds.com - e-mail - absurdistic image-readingmachine - cv - back