over

Kools' Collections,
absurdistische beeld-leesmachine,

hybride (in ontwikkeling):
1. digitaal onderwijs-instrument
2. autonoom digitaal kunstwerk

database, FilemakerPro 4.1,
bevatte per 29 oktober 1999, 776 records met 396 beelden, ondergebracht in 94 categorieën, totale grootte 189,6 Mb

"Kools' Collections, absurdistische beeld-leesmachine" is een instrument om beelden te lezen 'volgens Kool'.
Een machine om rond te dwalen in de beeldencollectie van beeldend kunstenaar Renée Kool. Aan de hand van, nu eens absurde dan weer strikt formele, categorieën toont zij mogelijke perspectieven en kijkhoudingen waarmee naar de gemediatiseerde beelden om ons heen kan worden gekeken.

NB "Kools’ Collections (...)" zal online zijn met ingang van zomer 2000.

about

Kools' Collections,
absurdistic image-readingmachine,

hybrid (under development):
1. digital education-tool
2. autonomous digital artwork

database, FilemakerPro 4.1,
contained per 29 oktober 1999, 776 records with 396 images, divided in 94 categories, total size 189,6 Mb


"Kools' Collections, absurdistic image-readingmachine" is an instrument to read images 'according to Kool'.
This machine offers the possibility to wander through the image-collection of visual artist Renée Kool. Using then absurd, then strictly formal categories , she shows many possible perspectives and points of view through which the mediated images surrounding us can be percieved.
NB "Kools’ Collections (...)" will be online starting Summer 2000.